Лабораторна диагностика на токсоплазмоза: уместност, методи и оценка на резултатите

Токсоплазмозата е заболяване, свързано с паразитоза. Нейният причинител е вътреклетъчният протозоен паразит Toxoplasma gondii. Повече за Toxoplasma Gondii, неговия жизнен цикъл и влиянието сме написали върху човешкото здраве, вижте "Преглед на токсоплазмоза: жизнения цикъл на Toxoplasma, фактори и пътища на предаване, клинични прояви, лечение." По-долу ще разгледаме подробно методите за диагностициране на това заболяване.

1. Лабораторна диагностика

 1. 1 Общият кръвен тест не е много информативен за токсоплазмозата, поради което може да се използва само в комбинация с други диагностични методи. могат да настъпят следните промени: намаляване на броя на левкоцитите (левкопения), намаляване на броя на неутрофили (неутропения), относителното увеличаване на броя на лимфоцитите (лимфоцитоза), повишени нива на еозинофили (еозинофилия), лека анемия.
 2. 2 Паразитологичен метод. Състои се в разкриване на причинителя при изследване с микроскоп на различни медии. Те могат да бъдат оцветени кръвни намазки, съдържанието на лимфните възли, получени от тяхното пункция, цереброспинална течност, проведено центрофугиране, плацентна тъкан, както и препарати трупни материали.
 3. 3 Серологични методи - чрез търсене на специфични антигени или антитела в кръвния серум на субекта. Те се основават на реакциите на имунитета. След контакт с антигени (чужди вещества) токсоплазмоза патоген в човешкото тяло, специални клетки на имунната система произвежда антитела, способни да се свързват специфично с антигени, съответстващи им. При оценяването на резултатите от серологичните диагностични методи е важно да се вземе предвид факта, че антитела срещу антигени на паразита са произведени след определено време (1-4 седмици) в човешкото тяло. Ето защо е необходимо да се анализират резултатите от изследванията в динамиката поне два пъти. Става дума за серология, за която обикновено се говори като за анализ на токсоплазмоза.

1.1. Реакцията за фиксиране на комплемента (RSK) с токсоплазмения антиген

Тази реакция се състои от две фази. Първата е инкубацията. Тук серумът на теста, антигена и комплемента (протеинов комплекс) се смесват. Във втората фаза (индикатор) се добавят еритроцити от овце и хемолитичен серум към получената смес, която съдържа антитела към тях. По този начин има откриване на свободен комплемент в първоначалната смес. Има 2 възможни резултата.

В случай на антитяло (т.е., кръвта, взета от токсоплазмоза на пациента), оформен имунен комплекс "антиген-антитяло", който фиксира комплемента и впоследствие хемолиза (разрушаване на червените кръвни клетки) се появява. Такава реакция се нарича положителна.

Ако серум се използва кръвта на здрав човек, имунния комплекс не се образува, тя не се свързва с комплемент и втората форми фаза комплексно съединение, състояща се от овчи еритроцити и еритроцитни антитела. Възниква хемолиза и тази реакция се счита за отрицателна.

Положителен резултат от RSK се наблюдава от втората седмица след инфекцията и достига максималните си стойности от два до четири месеца. След две до три години се намалява тежестта на имунния отговор.

1.2. Метод за индиректна имунофлуоресценция (RNIF)

Този метод се състои в откриване на антигена в тестовия препарат. За това се прилага диагностичен серумен заек, съдържащ антитела, в човешки серум. В случай на наличие на антиген се образува имунен комплекс и несвързаното антитяло се промива.

Полученият комплекс се визуализира с серум на антиглобулин (към заешки имуноглобулини), белязан с флуорохром. Такъв комплекс ще бъде наблюдаван в специален луминисцентен микроскоп.

RNIF ще бъде положителна една седмица след началото на заболяването и ще достигне максимума си до втория и четвъртия месец. Ниски титри въз основа на резултатите от тази реакция могат да бъдат открити за няколко години (от 1 година до 15 години).

1.3. RNGA и ELISA

При индиректна хемаглутинация антигенната еритроцитна диагностика се използва за откриване на антитела в серума на пациента. Състои се от еритроцити, които съдържат антигени на тяхната повърхност. При положителна реакция антителата взаимодействат с антигени, червените кръвни клетки се прилепват заедно и падат до дъното на епруветката със седимент. Негативната реакция се проявява чрез утаяване на еритроцитите под формата на бутон.

ELISA е метод за качествено и количествено откриване на специфични антитела или антигени, един от най-широко използваните в наши дни. Има няколко разновидности на изследванията. За диагностика на токсоплазмоза и откриване на антитела (имуноглобулини - IgM, IgG) се използва ELISA с твърда фаза. Състои се от следното: в специалните кладенци на полистирените плочи антигенът се свързва със стените. Когато се прибавя тестова среда (обикновено серум на пациент), съдържаща молекули на специфични антитела, се образува комплекс.

Освен това се добавят антиглобулинов серум (срещу специфичен човешки имуноглобулин), белязан с ензим и субстрат за него. След всеки етап несвързаните реагенти се промиват. В резултат на положителната реакция цветът на субстрата се променя, което се наблюдава със спектрофотометрия. Количественото съдържание на специфични антитела, които се свързват с антигенните молекули, се определя от интензивността на цвета.

1.4. Какво показва наличието на антитела IgM и IgG?

Дешифрирането на резултатите от серологичните реакции към токсоплазмоза изисква внимание както от лекаря, така и от пациента, тъй като има редица нюанси, които засягат оценката. Трябва да се разбира, че не винаги откриването на антитела срещу токсоплазма означава наличие на инфекция.

При образуването на имунен отговор на човешкото тяло за въвеждане на лимфоцити патогенна инфекция започва производство на специфични антитела: първо имуноглобулинов клас М, и след известно време и специфичен IgG антитяло.

Откриването на IgM сигнализира остър стадий на токсоплазмоза. Той може да бъде открит през първите 10-15 дни от заболяването в кръвния серум. Има също така увеличение на IgG титъра с 4 пъти в сдвоени серуми на интервали от три до четири седмици.

Когато се открие IgG, можем да говорим за латентен период на хронична токсоплазмоза, чието лечение не се изисква, или за наличието на имунна памет в пациент за предишна инфекция. В случай на обостряне на хронична токсоплазмоза се наблюдава повишаване на титъра на специфични IgG антитела.

Откриване и IgG, IgM и сигнали, обикновено на инфекция, които се появяват за първи път, и по-скоро, тъй като антителата от клас М обикновено изчезват в рамките на 3 месеца след началото на заболяването. Но този период е съвсем индивидуален и променлив. Така че някои IgM антитела към Toxoplasma gondii могат да бъдат открити след 18 месеца или повече.

Особено внимание се обръща на анализа на токсоплазмозата при бременни жени (възможно най-рано) или на жени, които са в етапа на планиране на бременността. Това се дължи на факта, че токсоплазмозата е включена в група инфекции, които оказват голямо влияние върху репродуктивния капацитет на човек, както и върху растежа, развитието и здравето на бъдещите деца.

Група от инфекции, наречени TORCH-комплекс (съкращение от латинските наименования на болестите: Toxoplasma, Други (сифилис, СПИН, хепатит В и С, варицела, хламидия), рубеола (дребна шарка), цитомегаловирус (CMV инфекция), от херпес (херпес симплекс вирус)). Инфекцията за първи път или изостряне на хроничните форми на тези заболявания по време на бременност може да бъде доста опасна за плода.

Ако тази група жени е намерена само IgG, специални мерки не се приемат, защото, както вече беше споменато, това е знак за по-ранна трансфера на токсоплазмоза и среща с патогена. В случай на откриване на IgM и IgG или IgM само трябва да премине допълнително изследване чрез метода PCR, което ще бъде обсъдено по-долу, или за тестване на авидитет IgG-антитяло за откриване на периода на ограничаване на инфекция.

Яростта се отнася до характеристиките на свързващата сила на антителата към антигените. IgG антителата първоначално не са силно свързани с антигени, т.е. По време на развитието на реакцията на имунната система, лимфоцитите синтезират все по-силно очни IgG антитела, които имат по-силни връзки със съответните антигени.

По този начин, колкото по-голяма е жестокостта, толкова по-дълъг е периодът на ограничение за инфекция. Този тест се основава на отделянето на антителата чрез въздействие върху образуваните имунни комплекси с разтвор, който разрушава протеина. След такова лечение, нископодобни антитела губят връзката си с антигена и се задържат силно развити антитела. Това се отразява от индекса на абривност - съотношението на концентрацията на IgG антитела, останали свързани към тяхната концентрация преди обработката.

В Таблица 1 по-долу може да се види какво означават положителните IgG и IgM антитела и техните различни комбинации. Положителни анти IgG, IgM IgG IgG са отбелязани в таблицата плюс, отрицателно - минус.

1.5. Възможности на PCR при токсоплазмоза

С помощта на тази реакция ДНК на причинителя се открива в кръвта, цереброспиналната течност или амниотичната течност при бременни жени. PCR е множественото разширение на малка част от ДНК с ензими в изкуствена среда. В резултат на това се получава сайт, който е необходим за изследване и визуално потвърждение за наличието на патогена. Методът на PCR се оказа добре, тъй като има много предимства пред други методи, неговата специфичност достига 100%.

1.6. Биологична проба

При провеждане на тест мишките интраперитонеално бяла кръвна плазма или гръбначно-мозъчната течност на теста, като по този начин заразяване на животното в случай на заболяване в пациент. След 5-6 дни, произведени аутопсия мишки за проучване органи материали и петна на перитонеалния ексудат (възпалителна течност, произведена от перитонеума).

1.7. Интрадермален алергичен тест с токсоплазмин

Токсоплазмин е препарат, съдържащ комплекс от токсоплазмени антигени, получени при лабораторни условия.

Тази проба се извършва по следния начин. Пациентът получава 0.1 ml токсоплазмин със спринцовка в кожата на повърхността на предмишницата, от палмарната страна. При хора, които са чувствителни към токсоплазмин, се появяват зачервяване и кондензация на мястото на инжектиране на алерген - инфилтрат. Реакцията ще се счита за положителна, ако диаметърът на формата не е по-малък от 10 mm в деня след приложението и не намалява след два дни.

Този тест е положителен от четвъртата седмица на заболяването и може да продължи няколко години. Но това не означава, че пациентът е болен. Позитивността на пробата може да показва предишна инфекция и говори за необходимостта от клинични и лабораторни изследвания в динамиката. Този метод на диагностициране е доста специфичен.

2. Инструментални диагностични методи

Клиничната диагноза на токсоплазмозата е доста трудна поради голямото разнообразие от варианти на курса, формите на проявление на това заболяване. Необходимо е да се разграничи токсоплазмозата с различни други заболявания с подобни симптоми. Само в комбинация с други диагностични методи можете да стигнете до диагнозата.

Токсоплазмоза основните симптоми: удължено ниска температура (температурата на тялото за дълъг период от време в рамките на 37 - 37,5 0 ° С), хронична интоксикация, подуване на лимфните възли лезии признаци на сърдечния мускул, увеличение на черния дроб, далака, калцирания (натрупване на калциеви соли) в мозъка и мускулна тъкан огнища хориоретинит (възпаление на хороидеята и ретината). Има няколко форми на заболяването според преобладаващата лезия на определени органи, изразена клинично.

Инструменталните диагностични методи се извършват съобразно показанията в зависимост от оплакванията на пациента, резултатите от лабораторните тестове и разкритите лезии на органите и тъканите при обективно изследване. Спектърът им е доста голям:

 • Рентгеново изследване (череп и други засегнати органи).
 • Компютърно и магнитно резонансно изображение (мозък).
 • Електрокардиография.
 • Офталмологични изследвания.
 • Ултразвуково изследване на черния дроб, далака.
 • Ултразвук на плода в динамиката.

Диагнозата на токсоплазмоза, както и много други заболявания, които имат много разнообразни клинични прояви, е трудно. Но, след като в арсенала на достатъчно голям брой от различни методи, както и познаването на епидемиологични аспекти на заболяването, опитен лекар може да направи правилната диагноза и да предприеме подходящо решение за третирането и допълнително медицински преглед на пациента.

Антитела от клас IgM, IgG към Toxoplasma gondii

B - № 3. Анти-токсо IgM, IgG. IgG авидност (антитела от клас IgM, IgG към Toxoplasma gondii., IgG avidity)

Удобства

 • цена:Ценова листа.
 • Срок на изпълнение: 3-4 работни дни.
 • Къде мога да го взема: Можете да преминете този анализ във всяка медицинска служба на DIAMED.
 • Подготовка за анализ: Три седмици преди теста, спрете да приемате лекарства. Кръвта се връща сутринта на празен стомах.

описание

Антитела от клас М към Toxoplasma gondii

Антитела от клас G към Toxoplasma gondii

IgG avidity. Показател за наличието на имунитет към токсоплазма.

Anti-Токсо-IgM се появи в рамките на 2 седмици след инфекцията и може да продължи до една година или повече. Следователно присъствието им не е строг показател за остра инфекция. Но откриването на предварително серонегативни (т.е. не са имали антитела срещу Toxoplasma Gondii) жените по време на бременност анти-Токсо-IgM антитела показва ново инфекция, която може да доведе до вродени токсоплазмоза.

Антитела от клас G се разработват за антигена на токсоплазмата при остри, субакутни, хронични и латентни форми на токсоплазмоза след три до четири седмици от времето на инфекцията. Антителата от клас G обикновено се спасяват за цял живот. Те изпълняват защитна функция и предотвратяват преобладаващото мнозинство от случаи на повторна инфекция.

Индексът на авидност за цитомегаловирус (CMV) характеризира силата на свързване на специфични антитела със съответните антигени и е индикатор за образуването на имунния отговор на човешкото тяло към инфекцията.

Причиняващият агент на токсоплазмоза - токсоплазма (Toxoplasma gondii) - се отнася до най-простия. Животният цикъл на патогена преминава вътре в клетките на организма-гостоприемник. Последният домакин на заразените с паразити котки и други членове на котешката фамилия отделя специална форма на токсоплазма - яйцеклетки с изпражнения. Ооцистите са стабилни във външната среда. Капан в тялото на междинен гостоприемник (гризачи, птици, едър рогат добитък, човек) ооцисти продължават жизнен цикъл, в мускулите и други тъкани на тялото, където са оформени псевдо и истински кисти.

 1. когато ядат не-обработени месни продукти, дегустират сурови кайма (псевдо или истински кисти);
 2. с използване на лошо измити зеленчуци и неспазване на санитарните и хигиенните норми при контакт с домашни животни (ооцисти);
 3. от майка на плода, в случай на инфекция на жените по време на тази бременност (тахизоити, паразити в кръвоносните макрофаги) при следващи бременности плода не се заразят.

Прехвърлянето на патогена от човек на човек се изключва (с изключение на вертикалното предаване по време на бременност), тъй като токсоплазмата не се екскретира от човешкото тяло под никаква форма.

При заразяване с бременна жена през първия триместър е възможно спонтанно абортиране; вероятността от заразяване на плода не е повече от 15%, но тежестта на неврологични дефекти и риска от плода chorioretinites по-горе, ако инфекцията се наблюдава при жени в първия триместър на бременността. При заразените новородени, вродената токсоплазмоза често се проявява като генерализирана лезия. В случай на инфекция в третия триместър на бременността, вероятността от инфекция на плода се повишава до 65%, в този случай вродената токсоплазмоза се проявява късно. При лица с нормален имунитет токсоплазмозата обикновено се проявява без клинични прояви (в латентна форма). С потискането на имунитета болестта може да се прояви в остри (най-тежки), субакутни или хронични (най-леки) форми. За токсоплазмоза се характеризира с: лимфни възли (особено рак на маточната шийка лимфни възли), треска, миалгия, главоболие, по-рядко - хепатомегалия и спленомегалия. Може би поражението на почти всяка система от органи. Периферната кръв разкрива анемия, левкопения, относителна лимфоцитоза, увеличение на броя на еозинофилите. Острият ход на токсоплазмоза при лица с намалена имунна токсоплазмоза заплашва развитието на енцефалит, менингоенцефалит, базален арахноидит.

Водещата роля при разпознаването на токсоплазмозата се изразява в лабораторна диагностика. При изследване на бременни жени първичната инфекция се определя чрез увеличаване на титрите на специфични антитела 3 или повече пъти. Откриването на специфичен IgM в кръвта и повишаването на тигрите на IgG потвърждава първичната инфекция с токсоплазмоза. Такива бременни жени, независимо от наличието или отсъствието на клинични прояви, подлежат на спешно лечение, за да предотвратят заразяването на плода.

Дефиницията на IgM играе решаваща роля в диагностиката на токсоплазмоза при новородени, тъй като специфичната IgG, за разлика от IgM, може да бъде предадена на плода от майката. Високата чувствителност на анализа позволява диагностициране на ранните стадии на заболяването, което е особено важно за пациенти с имунодефицити и за кърмачета, чиито нива на антитела в кръвта обикновено са много ниски.

Показания за целите на анализа:

 1. Проверка на скрининга преди и по време на бременност;
 2. Лимфаденопатия по време на бременност, ако имунитетът към токсоплазма преди това е бил отсъстван или не е изследван;
 3. Признаци на вътрематочна инфекция, фето-плацентарна недостатъчност;
 4. Енцефалит / менингоенцефалит при ХИВ инфекция, неопластични заболявания, приемане на цитотоксични лекарства, други състояния на имунната недостатъчност;
 5. Лимфаденопатия с неясна природа;
 6. Хепатоспленомегалия с неясна природа;
 7. Треска от неясна природа;

Материал за изследване: Serum.

Метод на определяне: ензимен имуноанализ (ELISA).

Единици и коефициенти на конверсия: Мерни единици в лабораторията "DIAMED". Качествен метод.

В случай на откриване на антитела срещу Toxo-IgM, отговорът е "положителен", в случай на тяхното отсъствие - "отрицателен".

РЕЗУЛТАТИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА Ig M:

 1. Остра инфекция;
 2. Устойчивост на IgM антитела с неопределен период на инфекция;
 3. Вродена токсоплазмоза (проучването е проведено през първите седмици от живота).
 1. Липса на инфекция;
 2. Инфекцията с токсоплазмоза е станала преди 3 - 4 седмици;
 3. Вродената токсоплазмоза е изключена (проучването е проведено през първите седмици от живота).

РЕЗУЛТАТИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА Ig G:

Имунитет на токсоплазмоза. Увеличаването на титъра на антителата с повече от 30% в многократно изследване показва активиране на инфекцията, намаляването на титъра на антителата съответства на положителна тенденция.

 1. Излагането на Toxoplasma gondii не беше;
 2. Няма достатъчно ниво на антитела за защита срещу болестта при излагане на Toxoplasma gondii;
 3. При увреждане на стадия на инфекция (първите две седмици след инфекцията).

РЕЗУЛТАТИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ЛЕГЕНДАТА НА ИГ ГО:

По-малко от 30% са слабо вискозни;

Над 40% са силно развити;

30-40% - "сива" зона - късен етап на остра инфекция. Резултатите се интерпретират в съответствие с клиничните данни.

Какво трябва да направя, ако се открият антитела срещу токсоплазмата?

Токсоплазмозата е едно от паразитните болести, засягащи хората и животните. Причиняващият агент на токсоплазмозата е Toxoplasma gondii. Източниците на инфекция могат да служат повече от 180 животни (кучета, котки, гризачи, зайци и т.н.). Също така, хората могат да се заразят с токсоплазмоза в резултат на прием на кисти от почва, храна (зеленчуци, плодове, зелени растения, месо и т.н.) или през плацентата (трансплацентарен маршрут на инфекция).

Рискът от инфекция на плода при първична инфекция на майката зависи от тримесечния период на бременност. През първия триместър на бременността рискът от заразяване с плода е 3-17%, на втория - 24-29%, а на третия 60-62%. Следователно, вродената токсоплазмоза при деца може да доведе до развитие на тежки патологии.

Клиничната картина на заболяването е много разнообразен и може да бъде или асимптоматични или придружено от вътрематочна смърт на плода, увреждания на нервната система, око или умствено изоставане различна тежест.

Токсоплазмозата се класифицира в два вида: вродена и придобита. Придобитата токсоплазмоза, от своя страна, е разделена на остри и хронични.

Описание на патогена

Toxoplasma gondii е интрацелуларен задължителен паразит. Цикълът на живот на токсоплазмата се състои от три вида форми:

 • Трофозотът е инвазивна форма. Неговото влизане в тялото причинява остър ход на заболяването.
 • Цисто, навлизайки в тялото, води до развитие на асимптоматичен (латентен) курс на токсоплазмоза.
 • Ооцист. Тази форма на токсоплазма се среща само при котки, поради което играе само определена роля по време на предаването на инфекцията.

Тежестта на хода на заболяването, в допълнение към формата на токсоплазмата, зависи от устойчивостта на организма и възрастта на пациента.

Серологична диагноза на токсоплазмоза

Сериологичните методи за диагностициране на токсоплазмоза са сред индиректните проучвания. Те са най-точни. Серологичната диагноза се основава на откриването на антитела срещу токсоплазма в биологичните течности на пациента. Към днешна дата има много погрешни схващания за серологичната диагноза, така че трябва да обърнете внимание на следните факти:

 • Ако беше възможно да се открият антитела към токсоплазма, можем спокойно да кажем само за инфекцията.
 • Количественото съдържание на IgG не отразява тежестта на заболяването. Следователно, изборът на тактиката на лечение не трябва да се основава на определяне на количеството на този тип антитяло в кръвта.
 • в кръвта на антитела не може да служи като индикатор за ефективността на лечението, тъй като броят на антитела в човешкото тяло може да се увеличи в резултат на други причини, и при всички отложени токсоплазмоза антитела срещу патогена продължават през целия живот.
 • Най-точният серологичен метод за диагностициране на токсоплазмоза е ELISA.
 • За да изследвате определянето на броя на антителата, можете да използвате не само кръвен серум. Тъй като тестовият материал може да действа като спинална течност, съдържание на стъкловидното тяло или амниотична течност.

Имуноензимен анализ за токсоплазмоза (ELISA)

Имуноензимният анализ е един от най-информативните и чувствителни методи за диагностициране на токсоплазмоза. Тази техника е метод на лабораторно изследване, чрез който е възможно да се определи съдържанието на специфични антитела към антигени на токсоплазмата. Пълният заглавието на това изследване звучи като ензим-свързан имуносорбентен анализ (ELISA) за определяне на IgG и IgM антитела към Toxoplasma в серум с определението на авидитет IgG. Това означава, че ELISA се основава не само на откриването на антитела, но и на определянето на степента на авидност (плътността на комбинацията от антитела с антигени на токсоплазмата).

Идентифицирането на комплекса на свързано антитяло с антиген може да бъде направено със специален ензим, който се използва като етикет за определяне на сигнала.

Имуноензиматичната диагностика се използва също като анализ за хламидии или кръвен тест за ламбли. Това означава, че ELISA има доста широк спектър от приложения.

Декодиране на ензимен имуноанализ (ELISA) за имуноглобулини IgM и IgG

Основните показатели за правилната интерпретация на стойността на ензимния имуноанализ (ELISA) са имуноглобулините IgM, както и IgG. В зависимост от това кои имуноглобулини се откриват в кръвта, можем да говорим за наличието на имунитет към токсоплазмоза, първична инфекция или пълна липса на инфекция.

Повишаването на нивото на антителата не винаги показва остър ход на токсоплазмоза. Следователно е необходимо да се разбере кое увеличение на антителата говори за болестта и какво ще кажеш за съпротивата срещу болестта.

Изследване на Igg антитела към токсоплазмата и декодиране на резултата

Toxoplasma gondii е микроскопичен паразит, който живее в клетките, които причиняват появата на токсоплазмоза. Това е доста общо заболяване, което се развива в тялото на всички топлокръвни животни. Крайният домакин на паразита са котки, които се заразяват, когато ядат гризачи, птици и заразено месо. Пациентите се интересуват от дешифрирането на анализите на токсиплазмите на IgG антитела, какво означава това? Подобен анализ най-често се дава по време на бременност или се подозира, че е заразен с токсоплазмоза.

Инфекция и ход на заболяването

Цикълът на живот на токсоплазмата е ограничен в този период, той засяга човек. В резултат на заболяването могат да се появят неактивни кисти, които се намират главно в очите, мозъка и мускулите на човек.

При инфекция с токсоплазмоза се появяват мускулни болки и се увеличават лимфните възли. Такива симптоми се проявяват за един месец. При хора със силен имунитет токсоплазмената инфекция не се появява, инфекцията може да бъде в човешкото тяло през целия живот.

В случай на ХИВ инфекция, след химиотерапия, трансплантация на костен мозък или органи, след имуносупресивна употреба имунитетът на човек намалява. В такива случаи токсоплазмозата се активира, клиничната картина е характерна за болестта и могат да възникнат усложнения.

Токсоплазмозата може да доведе до разрушаване на човешката нервна система. Това причинява главоболие, треска, засяга очите. Пациентът страда от загуба на съзнание и координация, може да има възпаление на мозъка.

Токсоплазмоза при бременни жени

Това заболяване се счита за една от най-опасните сред инфекциите по време на бременност. Болестите по време на бременност могат да доведат до вродени малформации на новороденото. Съкращението TORCH означава наличието на няколко патогени, включително токсоплазма, херпес, рубеола и цитомегаловирус.

Ако инфекцията на бременната жена е първична, вероятността от усложнения на новороденото е до 40%. Дефектите са доста тежки - умствена изостаналост, увеличаване на размера на далака и черния дроб. Има случаи, когато в резултат на инфекция на бременна жена настъпи вътрематочна смърт на плода. При заразяване в късна бременност, децата имат очни инфекции, увреждане на слуха.

Лечението се предписва с потиснат имунитет, защото здравият човек не показва симптоми на заболяването.

Много майки не знаят какво означава това, когато токсоплазмозата igg е положителна. Преди да направите преждевременно заключение, е необходимо да разберете какво означава наличието на igg антитела към токсоплазмата.

Антитела Igg

Наличието на igg антитела към токсоплазмата е възможно при остри и субакутни латентни или хронични форми на заболяването. Развитието на антитела (при.) Се случва 3-4 дни след инфекцията, а след това те са в кръвта на човек за цял живот.

Ако лекарят подозира, че има активна фаза на заболяването, пациентът е изпратен за ренализа след 2-3 седмици. Ако анализът покаже нарастването на антителата в кръвта - това означава остра форма на заболяването.

Да се ​​установи инфекция с токсоплазмоза при новородено бебе е трудно. Присъствието на igg антитела към токсоплазмата в кръвта на детето може да бъде резултат от предаването им от майката през плацентата.

Диагностични методи

Към един непряк метод на изследване е възможно да се извършват серологични изследвания. Това е най-надеждният анализ. Диагнозата се основава на откриването на антитела в кръвта и другите течни течности на пациента. Резултатите от серологичните изследвания се интерпретират по различен начин, струва си да се обръща внимание на по-често срещаните варианти:

 • Наличието на АМ в токсоплазма igg в тялото на пациента показва наличието на токсоплазмична инфекция.
 • Броят на откритите igg не показва тежестта на токсоплазмозата. При избора на метод за лечение този показател не е от съществено значение.
 • Повишените нива на АТА не са показателни за неуспех на лечението. Влиянието върху увеличаването на антителата може да доведе до други фактори и тяхното присъствие в организма остава за цял живот.
 • Имуноензимният анализ е най-ефективният метод за диагностициране на токсоплазмоза.
 • За да се получат резултатите, е възможно да се изследва не само серумът на кръвта на пациента. За откриване на антитела можете да използвате течност, взета от гръбначния стълб, от амниотична течност на бременната жена и от стъкловидното тяло.

ELISA за токсоплазмоза

Този метод на диагностика е най-чувствителен към наличието на токсоплазмоза в организма. Анализът позволява да се идентифицират антителата igm и igg към антигена на токсоплазмата. Той не само определя наличието на антитела, но и степента на авидност, което означава плътността на съединението с антитела и антигени на токсоплазмата.

Основните показатели за декодиране на анализа на антитялото igg и igm. От това, което точно са открили антителата в резултат на инспекцията, ще стане ясно дали има имунитет към това заболяване в човешкото тяло.

Въз основа на резултатите от ELISA е възможно да се определи дали инфекцията е основна или изобщо не е ефективна. Увеличаването на антителата не означава непременно тежестта на заболяването. Някои показатели сочат началото на заболяването, а други - за развития имунитет към болестта.

Декодиране на ELISA анализ при бременност

 • При липсата на amig и igm може да се каже, че няма човешки паразитивни микроорганизми и никога преди това не е имало. Бременни трябва да се проверяват редовно (веднъж на всеки 3 месеца).
 • Когато igg към токсоплазмата е положителен и IgM е отрицателен в организма на жената, има имунитет към токсоплазмоза. Ако токсоплазмозата Igg е положителна по време на бременност, трябва да определите кога е развит имунитет преди или след бременността. За целта се извършва анализ на ДНК токсоплазма и се определя степента на авидност. Ако не се открие ДНК и степента на авидност е висока, това означава придобиване на имунитет към заболяването преди бременността. При извършването на допълнителни тестове и приемането на лекарства бременната не се нуждае от това.
 • Ако igg е отрицателен и igm е положителен, това означава, че болестта е в активната фаза. По време на бременност такива показатели са много опасни, може да настъпи инфекция на плода. За потвърждаване на диагнозата е необходимо да се извърши втори анализ за една седмица, а ако резултатите са положителни, веднага започнете лечението.
 • Когато igm и igg са позитивни за токсоплазмоза, можем да говорим за първична инфекция. Igm присъства до 2 години в тялото след заболяването, докато igg към токсоплазмата също е положителен. Допълнителен анализ се извършва върху паразитната ДНК и се определя igg avidity.

Дешифриране на жалост

Този индикатор показва силата на свързване на антителата, които се появяват в резултат на реакцията на имунната система към антигена на паразита. Веднага след появата на токсоплазма в организма, се развива развитието на ами от клас igm и igg се развива по-късно. В първите етапи на заболяването, atigg не е тясно свързан с антигена на паразита, за този период е характерна ниска степен на аритмичност.

По-късно, имунната система започва да произвежда силни антитела igg, които свързват антигени добре. Ето защо с устойчив имунитет към токсоплазмоза, igg антителата са положителни и няма IgM антитела. Когато igg изобщо не е или индикаторът е много нисък, с наличието на igm, можете да говорите за първична инфекция. Степента на авидност в токсоплазмозата е:

 • Ниски очи (повече или по-рано 40). Този етап се определя при пациент с първична степен на токсоплазмоза. При vynashivanii е необходимо допълнително проучване на PCR кръв.
 • Преходно (показателят е от 41 до 59). Тези стойности показват по-скоро ненадежден резултат. По-добре е да проведете допълнителни проучвания.
 • Висока жестокост (60 и повече). Такива цифри показват наличието на имунитет към токсоплазмоза. Пациентът може да действа като носител на токсоплазмоза, с висока аритмия може да се появи хронична форма на заболяването.

Навременната диагноза на токсоплазмоза ще помогне бързо и правилно да избере метода на лечение и да оцени рисковете от заболяването. Особено важно е да се провеждат изследвания при планиране на бременността и когато това се случи. Имунитетът към токсоплазмата има голяма част от населението. Въпреки това, като се вземат предвид усложненията на плода на активен стадий на инфекция, е необходимо да се провеждат изследвания навреме и да се предприемат превантивни мерки.

Жени, които преди това не са имали токсоплазмоза и които не са образували имунитет към това заболяване, трябва да приемат всеки триместър от изследвания. Това е необходимо, за да се намали рискът от усложнения по време на бременност и да се предотврати появата на патологии на плода.

Антителата igg към toxoplasma gondii

Здравейте, имам бременност в продължение на 16 седмици, направих анализ на инфекцията с TORCH и ми беше диагностицирана с Toxoplasma gondii, IgM антитела - 3.1! След това предадох IgG антитела на Toxoplasma gondii> 650 и авида на IgG антитела> 95%! Седмица по-късно отново бях изпратен за втори анализ на Toxoplasma gondii, IgM антитела и показателят беше 2,66. кажи ми, моля, какво означава това, какво да направя? дали тя заплашва детето ми.

Toxoplasma gondii, антитела IgG този параметър в динамика или промени 389 IU / ml

Здравейте! Помогнете, моля! 14 март предаден анализи на токсоплазма IgM и IgG ненаситност, IgM не се открива, IgG антитела ненаситност 86.2, ДНК Toxoplasma Gondii намерен. В средата на април тя забременяла. Колко може да е опасно за плода?

дойдоха днес резултати. и ето и ето 3 от 4 високо (((който знае - помогне да означава: Toxoplasma Gondii, IgG антитяло -> 650. стандарти лаборатории:.Menshe 1.0 - отрицателен 1.0 до 30.0 - съмнителен резултат, повече или равно.

Момичета, аз в шок, дадох кръв на torchinfektsii и това, което е дошло. може би не разбирам какво (((но това е наистина глупаво

Днес получих анализ за токсоплазмоза. Съдейки по показателите на IgG антителата към Toxoplasma gondii и IgM антителата към Toxoplasma gondii, показваме, че има инфекция.. как да разберем? че бях болен или бях заразен. може ли някой да срещне? атома до лекар само след 2 седмици и вече имам паника

Предава хормоните. Всичко в рамките на нормата. Щастлив съм. И за антитела, какво означава това? Антитела срещу рубеола, IgG 20.1 IU / мл антитяло към Toxoplasma Gondii, IgG 0.1 IU / мл антитяло цитомегаловирус, IgG 105.5 АЕ / мл Благодарение.

Момичетата са получили резултатите от инфекцията с TORCH. Не разбирам какво означават те. Много притеснен, potmou след ST искахме да започнем планирането. Антитела срещу CMV IgM 0,93 S / CO въпрос - Антитела (0.9 1.1 =) към HSV типове 1 и 2 IgG 8.89 U положителен (> = 1.0) антитела срещу HSV типове 1 и 2 IgM 1.50 U положителни антитела срещу рубеола IgM 0,84 S / CO отрицателен (400,0 IU / мл положителни (> 10) антитела.

Момичета, получиха само резултатите от тестове за антитела срещу токсоплазма и рубеола, за сега съм в шок. Не мога да разбера нищо. Имам рубеола. Какво трябва да направя? картина не е заредена, резултатите от следните: анти-Toxoplasma IgG Gondii - 0.1 U / мл, декодиране: = 3.0 - положителна анти-Toxoplasma Gondii IgM otritsat. анти-рубеола IgG - 203.7 * IU / ml, Обяснение: = 10.0 - положително анти-рубеола IgM отрицателен

При планиране на втория бременността: Toxoplasma Gondii, IgG антитяло> 233 - положително Toxoplasma Gondii, 250 антитяло IgM - положително вирус рубеола IgM антитела 8 - положително цитомегаловирус (CMV), IgM антитяло

Здравейте Бобшечки. Ако някой има информация, моля, кажете ни дали има риск за бебето по-долу анализи за TORCH-инфекция: - IgG антитела към Toxoplasma Gondii 325 IU / mL- IgM антитела към Toxoplasma Gondii 1.5 AIAvidnost IgG към Toxoplasma Gondii> 95% (с висок афинитет),

Момичета, искам да се консултирам. Предаден TORCH тестове, резултатите са: цитомегаловирус (CMV), IgG антитяло - 4.8 (положителен резултат), вирус на рубеола, антителата от IgG - 84 (положителен резултат), херпес симплекс вирус (HSV) тип 1 антитяло IgG -3,8 (положителен резултат), херпес симплекс вирус (HSV) тип 2 антитяло IgG - 0,2 (отрицателен резултат), парвовирус В19, антитяло IgG -1,51 (положителен резултат), Toxoplasma Gondii, IgG антитяло - 249 (положителен резултат), За мен с анализи всичко е ясно, един въпрос само на Toksoplazmozu, много висок показател. Независимо дали е необходимо за всички.

Получаване на резултати, аз предаден на токсоплазмоза, ненужно. В къщи котката живее, преживявам. Виж Моля, поправете, аз осъзнах, че има имунитет към този byake не серологично issledovaniyaNazvanie testaRezultatReferentnye znacheniyaOborudovanieAntitela да Toxoplasma Gondii IgM0,1840,000 - 0,800 антитела срещу Toxoplasma Gondii IgG

Антитела срещу вируси Херпес симплекс-1,2, IgG 37,6 6,0 - се откриват антитела, стойности от 6,0 до 15,0 - се препоръчват да бъдат потвърдени чрез многократно изследване за 2 седмици., Антитела срещу вируса на рубеола, IgG 466.0 IU / ml. 10 - антитела се откриват., Антитела към токсоплазмата.

Момичета при нас в един център направете тук такива анализи. Тук се замислих може би си струва да прахосва. Но първо отивам в Гвинея. Може би тя е Че. Списъкът на тестове включени в панела "за бъдещи майки - комплекс": цена 7200 Антитела към Chlamydia thrachomatis (IgM, IgG, IgA) (качествени) Антитела към Ureaplasma urealiticum (IgG, IgA) (количествен) антитела Mycoplasma Hominis (IgG, IgA) (количествен) хепатит в (HBsAg антиген) (качествено) HCV (анти-HCV, Резюме.) антителата на херпес симплекс.

Момичета SOOSSS. Предаде днес със съпруг анализи ние събираме докове на квота.. Анализи са дошли.. devilalechki Аз в шок. което означава... ръцете ми вече треперят. има толкова много положителни.

20-та седмица вече свърши, а аз просто узрях, за да пиша за това как се случи 18 и 19)) Първо за 18-ти. Поставете в пощата друга, за да не се бъркате. Аз ще пиша всяка седмица, но нямаше абсолютно нищо в моята власт, така че календарът заявява, че "18-та седмица (16-та от зачеването) - от 5 март до 11 март". 5 март най-накрая дадох кръв за инфекция с Торч и тиреоидни хормони, на 7-ия ден взех тестовете. Платил по пътя 4 с излишни хиляди, но все още с него.

Антитела срещу вируси Херпес симплекс-1,2, IgG 37,6 6,0 - се откриват антитела, стойности от 6,0 до 15,0 - се препоръчват да бъдат потвърдени чрез многократно изследване за 2 седмици., Антитела срещу вируса на рубеола, IgG 466.0 IU / ml. 10 - антитела се откриват., Антитела към токсоплазмата.

Предава кръв на фекални инфекции, на антитела срещу фосфолипидам, на антитела към уреаплазма и микоплазмата. Всички резултати са нормални, както го разбирам, с изключение на токсоплазмозата. Антитела IgG към Toxoplasma gondii = 34 са открити (при норма или честота на лабораторията повече от 12 - положителен резултат) Момичета, които са имали такива? Може ли това да е причината за ST? Още преди първата бременност дадох този анализ и вече имаше антитела към токсоплазмоза, ако паметта ми не се промени. Още бях изненадан откъде? Никога не беше в къщата на котките.

Здравейте сладки момичета! Много пъти седна на мястото и решили сега ЕГ като имаше въпрос за това как да планират Б. Това преминал предварително и резултатите от тестовете за мен не е съвсем ponyatny..Nekotorye от стойностите, отбелязани със звездичка, тъй като, ако резултатът надхвърля ref.znach. Какво означава това? Какви ценности трябва да бъде? И, както го разбирам, нямам антитела срещу токсоплазмоза? Предварително благодарение на всички отговори! =) Syphilis RPR NEGATIVE. HBs Ag (квалифициран) НЕГАТИВНА анти-HCV обща НЕЖЕЛАТИВНА. анти-Toxoplasma gondii IgG 0.1 анти-токсо IgM NEGATIVE. анти.

IgG антитела към Toxoplasma Gondii - 252 IU / мл до 9.0 - 12.0 Повече отрицателен - положително 10,0 - 11,0 - съмнителен резултат IgG антитяло на цитомегаловирус (CMV) - 2,2 AІ Преди 0.8 - 1.1 повече отрицателно - положително 0.9 - 1.0 - съмнителен резултат IgG антитела срещу HSV 1/2 - по-малко от 0,9 25,5 - отрицателен 0.9 - 1.1 - 1.1 съмнителен резултат от - положително

Моля, гледайте, е ли този списък завършен? Може ли някой, нещо друго назначено? Искам да проверя всичко преди да реша какво да направя. Особено заинтересовани от анализа, за да изключи спонтанен аборт! Ето списъка. Вече преминах онова, което беше прекратено.

Момичета, не съм щастлива, че се свързах, има още въпроси, все още няма отговори. Какво става, ако не разполагат с търпение, дали хомеопатията - това не е моя, нито лекарят не дойде, както и тук също, всичко, което трябва да се "гмуркат" и задълбочено проучени. В края на моя пост Важен въпрос за мен, чакайки много отговорите на момичетата, които са с хомеопатия на кратък крак. Така че, в ред. Записах се в края на май, за да хомеопатът и написах този пост тук HTTP: //schschsch.babyblog.ru/tsommunity/post/netakoi/3156557 на 30 април.

приятелка 25 седмици преждевременно стареене на плацентата, aktovegin не помогна (((предадени на анализа за антитела резултат води към Toxoplasma Gondii IgG (количествено) резултат от 58.3 и референтен znacheniya0,00 -. 7,20Antitela вируса на херпес симплекс 1 и втора видове IgG (количествено) rezultat21.8 референтната стойност от 0.90 - 1,10Gospodi, това е много страшно.

Здравейте, момичета :) Записах за G за спонтанен аборт толкова, колкото и в края на юли. (най-близката дата). Мисля, че трябва да започнем да провеждаме тестове спокойно, за да можем да стигнем до рецепцията с тях. (Докато ми ги назначава, докато не им дам всичко, ще имам още няколко месеца, е много трудно да стигна до рецепцията). За себе си направих такъв план за действие (сега първият цикъл след завършването на ST, чакам M): Вторият цикъл след ST: 1. TORCH-komlpeks (2200 г.) 2. PCR инфекция (1700 г.) Какво е по-добре.

Завършени ремонти в спалнята ни. Остава малко - да си купя легло и легло. Имам наистина яслите, ни го дадоха, но цветът не се побира. Имам нужда от бяло. Искам трансформатор (който с променящата се мат), защото местата са малко. Много малко))) Със съпруга си се пошегува, че е твърде рано да се роди, докато леглото не купуват)))) На sled.den Ходих на хематолог за купони в консултацията (това е отделна история палачинка) и ме изпрати с линейка в болницата със съмнение за преждевременно раждане! И всичко започна с факта, че в деня преди цялото.

Здравейте, моите читатели! Ние все още планираме. Инокулациите на всички ми са. Онзи ден ще взема тестове. G.vydala списък: ХИВ антитела, хепатит В, хепатит С, цитомегаловирусна инфекция, херпес инфекция, рубеола, антитела към Toxoplasma Gondii IgG. Това всичко в платена клиника ще ми струва 2т.с. Съпругът ми не трябва да взема нищо. Така че, началото е необходимо. И днес Сънувах, че съм родила син, и когато nesk.dney мина, разбрах, че това dochechka))))) А странен сън. Но искаме момиче. Дори името вече е излязло.

Момичета, кажи ми какви тестове трябва да минем със съпруга ми, преди да забременея. Въпросът е, че пиша форум не защото съм мързелив, но защото преди 4 месеца имах почистване със ST.

Резултатите от изследванията на авиацията Изследователски резултат от референтните стойности КоментариAvista anti-HSV (1.2 типа) IgG 1.00 индекс> 0.6 Индекс на вируса анти-HSV IgG висок. Вероятността за скорошен индекс на интензивност на индекса на 0.4 инд-TOXO IgG е висока. Вероятността за последния (0.250) индекс на авидност на анти-CMV IgG е висока.

Момичета, хубава сутрин! Вчера получих резултата от факелния комплекс. Аз не разбирам или сте забравили в паника, тъй като е да се разчете (Prompt ценности M и Ig кои от тях показва, че антитялото и болестта е изненадващо, токсоплазмоза ;? (последно РГО преди 2 години, всички отрицателни, котки не са изпълнени;) Какво е значението на анти? -Toxoplasma Gondii IgG анти-Toxoplasma Gondii IgM анти - CMV IgG анти - CMV IgM анти - рубеола IgG анти - рубеола IgM анти - HSV (типове 1 и 2) IgG анти - HSV (1.

Днес получих резултатите от тестове за инфекция с TORCH и тироидни хормони. Положителното CMV е плашещо. Преди три години той също беше леко издигнат, но не критичен. И точно сега 453, в размер на 15. Знам, че IgG означава, че вече има имунитет към вируса. ImG е отрицателен. Трябва ли да направя нещо по този въпрос и по някакъв начин да намаля цифрата? Нещо повече, токсоплазмата на антителата не присъства като цяло - вследствие на това съществува риск да се вдигне тя по време на бременност. Как да се справим с това? ИМУНОХИМИЧЕСКИ АНАЛИЗ (ИХА) Резултат от проучването Ref.value / Anti-CMV Comment.

Здравейте Помощ при интерпретиране на анализа за инфекция с TORG. Toxoplasma Gondii, антитяло IgG 249IU / мл (9.0 Преди - отрицателен; 10,0 - 11,0 - съмнителен резултат; Повече 12.0 - положително).Tsitomegalovirus (CMV), антитяло IgG 4,8 AI (антитела индекс) (0.8 - отрицателен 0.9 - 1.0 - съмнителен резултат, Повече от 1.1 - положителен резултат). Вирус рубеола IgG антитела 84 IE / мл (7.0 Преди - отрицателен; 8,0 - 9,0 - съмнителен резултат; Повече 10.0 - положително). Херпес симплекс вирус (HSV) тип 1, антитела IgG.

Момичета, здравей. Раздавам анализи за още един опит. Кажи ми, какво от анализа.

Handed анализи на ден 6 след остъргване (20 Vysk, 26 анализи). Коагулацията: протромбиново време на 11.3 секунди протромбиновото SWIR 100 INR 1.00% АРТТ 31.2 сек фибриноген 3,6 грама / L време Thrombin 13.8 Антитромбин III DIMR 110 D-89 4.2 T3 Т4 12 9 TTG 1,58 анти HSV (тип 2) IgG - по-малко от 0.5 * анти HSV (тип 1 и 2) IgM положена анти-Toxoplasma IgG Gondii - по-малко от 5 анти-Toxoplasma Gondii IgM - OTRETS * анти SMV IgG 206,6 * (преувеличено, ако съм прав, разбирам) anti CMV.

Резултатите от изследванията на авиацията Изследователски резултат от референтните стойности КоментариAvista anti-HSV (1.2 типа) IgG 1.00 индекс> 0.6 Индекс на вируса анти-HSV IgG висок. Вероятността за скорошен индекс на интензивност на индекса на 0.4 инд-TOXO IgG е висока. Вероятността за последния (0.250) индекс на авидност на анти-CMV IgG е висока.

Момичета, надявам се, че има познания. Те отвори едно коте, без да знаят, че аз Б. Естествено тествани за TORCH в началото, когато се пускат на запис, за токсоплазмоза беше всичко е наред (няма инфекции, нямат имунитет към него, но за съжаление). Ние не пускахме никъде коте, като взехме предпазна мярка. Въпросът е: Искам да повторите теста за токсоплазмоза, уверете се, че тя не е хванат, и те са там толкова, колкото три парчета (ненаситност IgG Toxoplasma Gondii (Токсо), IgG антитела към Toxoplasma Gondii (Токсо), антитела IgM към Toxoplasma Gondii (Токсо) - и така какво от.

Току-що се върнах от гинеколога. Всичко казано и показано (всички тестове, които имам до момента) реших да започна с пролактин (той в моята фаза е 44.0 ng / ml, а II фаза е 57.3 ng / ml, със скорост 1.9-30), Ще намалим лекарството Dostinex с 1/2 таблетка (0,25 mg) 1 на всеки 3 дни, в продължение на 3 седмици. На фона на това лекарство, хормоните на щитовидната жлеза също могат да намалеят. Съответно контролата след 3 седмици за Prolactinum, Macroprolactin, TTG, T4sv., T3cv Допълнителни действия: При 3-5DTS отново да се предаде.

Момичетата са сладки, помагат да се дешифрират тестовете за антитела. Не разбирам нищо. Дали положителните резултати са антитела? Toxoplasma gondii, анти-IgG този показател в динамиката

И да кажа, че аз съм в паника - е подценяване, 8 фигури на 6 положителен (((аз съм документи събират комисионна за Еко (((Аз не знам какво се случва, но много притеснен за (((IgG антитела към Toxoplasma Gondii 361 и това в размер на 9 (((IgM антитела към Toxoplasma Gondii 1,3 процент от 0,8 (((IgG антитела срещу рубеола вирус> 250 норма 7 (((IgG антитела срещу цитомегаловирус (CMV)> 8 (0.8 - отрицателни резултатите ) (((((Антитела IgG към HSV 1 тип> 8 (0.9 -.

Заповед № 771 на МОЗ

За кого са назначени да предават вирусни инфекции и анализи за ИПЧП? Аз редактирам. лаборатория предлага това: STI ПРЕВЕНЦИЯ 1 -9 VOZBUDITELEYChlamydia трахоматис, Mycoplasma Hominis, Mycoplasma genitaliumUreaplasma urealyticum (parvum Данни + T 960) Neisseria gonorrhoeaeGardnerella vaginalisTrichomonas vaginalisMobiluncus curtisiiPapillomavirus 16 / 18SKRINING факел-инфекция (антитела на антитела IgM и IgG към патогени: токсоплазмоза (Toxoplasma Gondii) рубеола (рубеола), цитомегаловирус (цитомегаловирус), херпес симплекс вирус (херпес симплекс вирус) профилактика на вирусен INFEKTsIYPapillomavirus 16/31 18Papillomavirus / 33Papillomavirus 6 / 11Tsitomegalovirus (CMV) на херпесния вирус (HSV 1.2) това е всичко, което е необходимо, или че това или по - добре за Аз съм пълна картина на всичко това предаване

Toxoplasma gondii, IgG (количествено)

Токсоплазмозата е паразитно заболяване, причинено от представител на токсиплазмата на протозоа на гониди. Най-голямата опасност за бременните жени, тъй като може да доведе до аномалии в развитието на плода и дори до смъртта му.

Руски синоними

Антитела от клас IgG към toxoplasma gondii.

Български синоними

Антитоксо-IgG, токсоплазма гониди антитела, IgG, токсоплазмоза антитела, IgG.

Метод на изследване

Твърдофазов химиолуминесцентен ензимен имунотест (метод "сандвич").

Мерни единици

IU / ml (международна единица на милилитър).

Какъв биоматериал може да се използва за изследване?

Как да се подготвим правилно за проучването?

Не пушете в продължение на 30 минути, преди да дарите кръв.

Обща информация за проучването

T. gondii - микроскопичен паразит, чийто основен собственик е котка. Тя може да се намери и в почвата.

При повечето здрави хора тази инфекция не предизвиква никакви прояви или възниква под формата на заболявания като белодробна грип. Зародишът, който е сключил договор с майката или лице с отслабена имунна система, т.е. гони, може да доведе до сериозни усложнения.

T. gondii е много често срещано. Тя се среща по целия свят, а в някои страни до 95% от населението е заразено. Според СЗО около 23% от хората над 12-годишна възраст страдат от токсоплазмоза. Заразяването става чрез поглъщане на заразена храна (особено недопечено месо) или вода, както и почистване на носилката котка, предаването на инфекцията от майка на дете, а в редки случаи по време на трансплантация на органи или преливане на кръв.

Последните майстори на Гонди са диви и домашни котки. След като котките да се заразят с яденето заразени птици, гризачи или сурово месо, т. Gondii подложи на сексуален цикъл на развитие, което води до образуването на яйца са затворени в защитна обвивка (ооцисти). По време на дейността на патогена в изпражненията на една котка за няколко седмици могат да различат милиони микроскопични ооцисти. Те стават заразни за два дни и могат да останат жизнени за няколко месеца. Всички други домакини, включително хора, т. Gondii са само ограничена част от техния жизнен цикъл, а след образуване на неактивни кисти в мускулите, мозъка и очите. Имунната система на гостоприемника предпазва човешкото тяло от по-нататъшна инфекция. Латентният период може да продължи през целия живот на гостоприемника, докато имунитетът намалее.

Основно или повторна инфекция т. Gondii води до тежки симптоми на заболяването при хора с отслабена имунна система, като например пациенти с ХИВ / СПИН, подложени на химиотерапия, трансплантирани пациенти или такива като имуносупресанти. Могат да бъдат засегнати очите и нервната система, което води до главоболие, гърчове, объркване, треска, енцефалит, загуба на координация и замъглено зрение.

Когато една бременна жена е заразен, вероятността, че инфекцията се предава на нероденото бебе е 30-40%. Освен това, ако се появи инфекция в началото на бременността, може да предизвика аборти, мъртвородени или да доведе до сериозни усложнения при новороденото, включително умствена изостаналост, гърчове, слепота и повишена черния дроб или далак. Много заразени деца, особено тези, които са договорени близо до раждането, се раждат здрави, но след няколко години те се развиват тежки инфекции на очите, загуба на слуха, и умствена изостаналост.

Когато човек дойде в контакт с тонове гонди, неговата имунна система реагира, като произвежда антитела срещу паразита. В кръвта могат да бъдат открити два вида антитела срещу токсолплазма: IgM и IgG.

IgG антителата се произвеждат от организма няколко седмици след първичната инфекция, за да се осигури дългосрочна защита. Нивото на IgG се увеличава по време на активността на инфекцията и след това се стабилизира веднага щом болестта преминава и паразитът става неактивен. След като се сблъска с тонове гони, човек през целия живот ще има някои измерими количества IgG антитела в кръвта.

Този тест може да се използва заедно с анализ на IgM, за да се потвърди наличието на остра или предавана инфекция от токсоплазма.

За какво се използва изследването?

 • За да определите дали жена, която планира бременност, е заразена с г-н Gondii и дали има имунитет към инфекцията. По време на бременност е необходимо изследване, ако се подозира съмнение за инфекция.
 • За откриване на инфекция при хора с отслабен имунитет, при които се подозира токсоплазмоза или при онези, които имат силни симптоми.

Кога е възложено изследването?

 • С симптоми на токсоплазмоза.
 • Ако пациентът е в контакт с котешки екскременти, сурово (лошо приготвено) месо или замърсена вода.
 • Ако лекарят иска да определи дали жената е имала токсоплазмоза преди това.
 • На етапа на подготовка за бременност, за да се определи интензивността на имунитета към инфекцията.
 • С симптоми на грипоподобно заболяване при хора с отслабена имунна система.

Подобни Статии За Паразити

ELISA фецеси за антитела срещу ламблия, определение на AT за АХ при деца и възрастни
Медицина за паразити за деца
Как да убиваме паразити в мъж?